Üldtingimused

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

 

- Õppetööst saavad osa võtta isikud alates 18. eluaastast 

- Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel

- Otsuse kursusele vastuvõtmise kohta teeb T.Teritek OÜ 

- Make- Up Studio ning kursusel osaleja vahel sõlmitakse leping

  

KURSUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

 

- Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on omandanud õppeplaanis ettenähtud programmi ning teostanud praktilised tööd. 

- Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmise.

- Kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

- Kursuse läbimist  tõendab tunnistus.

 

ÕPPETASU MAKSMINE JA KORD:

 

- Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja ning avalikustab selle kodulehel.

- Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus.

- õppemaksu viimane osamakse peab olema tasutud enne kursuse lõpetamist.

 

ÕPPETASUST VABASTAMINE JA ÕPPETASU TAGASTAMINE:

 

- Ettemaks ei kuulu tagastamisele.

- Juhul, kui õpilane jätab kursuse pooleli, teatades sellest Make- Up Studio koolitajat ette, maksab õpilane poolelijäänud kuu makse ning järgmised maksed tühistatakse.

- Õppemaksust kedagi ei vabastata ja õppetoetusi ei anta.

 

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMINE:

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alustes sätestatakse täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.

- õpilased täidavad koolituse lõppedes anonüümsed tagasiside lehed

 

MUUD OLULISED ÕPPEKORRALDUSE TINGIMUSED:

 

Meigikursuste õppekavade koostamisel oleme lähtunud sellest, et meie kursuse lõpetanu võib edukalt töötada meigikunstnikuna ilusalongides, konsultantidena ilumaailmas, oskab teha kaastööd fotograafide- ja videograafidega.

 

Meie koolitajad on kogenud meigikunstnikud/ grimeerijad.

 

Õppekeel: meigikursused - eesti